Zoekresultaten  1-20 van de 2.088 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Criminaliteitverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Geannoteerde agenda van de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, 4 en 5 maart 2024

  Op de agenda staan Schengen en grensbewaking, een besluit over de strijd tegen de drugssmokkel, stand van zaken interoperabiliteit, de aanpak van kindermisbruik, de strijd tegen drugshandel en georganiseerde criminaliteit en de oorlog in Oekraïne.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over berichten over drugsadvertenties op Telegram

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) stelt de toezending uit van de antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Miljoenen drugsadvertenties op Telegram, platform laat handel ongemoeid' en het bericht 'Telegramdealers: 'De straten hebben rust, zoals jullie wilden'. Het Tweede Kamerlid Krul (CDA) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsbrief Beleidsagenda Caribisch Nederland 2021 - 2025 januari 2024

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming), minister Yeşilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Burg (beiden JenV) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de Justitie en Veiligheid (JenV) beleidsagenda voor Caribisch Nederland 2021-2025. Zij gaan daarbij in op de 4 speerpunten van de agenda. Dit zijn georganiseerde en ondermijnende criminaliteit, grensbewaking en migratie, resocialisatie, re-integratie en jeugdbeleid, en crisisbeheersing. Zij sturen de 'Staat van de rechtshandhaving Caribisch Nederland 2022' van de Raad voor de rechtshandhaving mee met de Kamerbrief.

 • TK bijlage Staat van de rechtshandhaving 2022 2023

  Rapport van de Raad voor de rechtshandhaving. Het rapport beoordeelt de rechtshandhaving in Caribisch Nederland in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Voortgangsbrief Beleidsagenda Caribisch Nederland 2021 - 2025 januari 2024

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over bericht over deal Justitie met drugssmokkelaar

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Justitie sluit deal met zeer invloedrijke drugssmokkelaar'. Het Tweede Kamerlid Ellian (VVD) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen begrotingsbehandeling JenV voor 2024

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming), minister Yeşilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Burg (beiden JenV) geven antwoorden op vragen van de Tweede Kamer uit de 1e termijn van de behandeling van de begroting van Justitie en Veiligheid (JenV) voor het jaar 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag van de Raad Justitie en Binnenlandse zaken 25 en 26 januari 2024

  De Raad Justitie en Binnenlandse zaken (JBZ Raad) vond plaats op 25 en 26 januari 2024 in Brussel. Aan de orde kwamen migratiebeleid, kunstmatige intelligentie en rechtshandhaving, georganiseerde criminaliteit, (de)criminalisering van sekswerk en kleinschalige gevangenissen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over maatregelen hoogrisico gedetineerden

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over maatregelen die hij treft om gevangenissen en medewerkers beter toe te rusten tegen hoogrisico - gedetineerden. Dit zijn zware criminelen die hun praktijken in de gevangenis voortzetten.

 • Beslisnota bij Kamerbrief over maatregelen hoogrisico gedetineerden

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief orienterend onderzoek Donny M van de Inspectie van Justitie en Veiligheid

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) stuurt de Tweede Kamer de brief van de Inspectie Justitie en Veiligheid over de uitkomsten van het oriënterend onderzoek naar het handelen van de politie in de zaak Donny M. Het gaat hierbij om de dader van de vermissing en het latere overlijden van Gino in 2022.Zij gaat kort in op de inhoud van de brief.

 • Wederhoortabel conceptbrief oriënterend onderzoek telefoon Donny M.

  De wederhoortabel bevat de reactie van de politie op de uitkomsten van het oriënterend onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid naar het handelen van de politie in de zaak Donny M. Het gaat hierbij om de dader van de vermissing en het latere overlijden van Gino in 2022.Zij gaat kort in op de inhoud.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Brief uitkomsten orienterend onderzoek naar handelen politie inzake telefoon Donny M

  Afschrift van de bief van de Inspectie Justitie en Veiligheid aan de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming. De brief gaat over de uitkomsten van het oriënterend onderzoek naar het handelen van de politie in de zaak Donny M. Het gaat hierbij om de dader van de vermissing en het latere overlijden van Gino in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het uitleveringsverdrag dat Nederland heeft gesloten met Marokko

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen over het uitleveringsverdrag dat Nederland heeft gesloten met Marokko. De Tweede Kamerleden Mutluer en Piri (beiden GroenLinks-PvdA) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht dat politie meer autowrakken wil optakelen om misdrijven op te lossen

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Politie wil meer autowrakken optakelen om misdrijven op te lossen'. Het Tweede Kamerlid Mutluer (GroenLinks-PvdA) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over toetreding Koninklijke Marechaussee tot iCOV

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) informert de Tweede Kamer over de toevoeging van de Koninklijke Marechaussee (KMar) als deelnemer aan het samenwerkingsverband Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV). Het iCov speelt een rol bij de bestrijding van witwassen en ondermijnende criminaliteit.

 • Beslisnota bij Kamerbrief over toetreding Koninklijke Marechaussee tot iCOV

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit Samenvatting

  Samenvatting van het rapport 'Evaluatie Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieeleconomische criminaliteit'. Het rapport evalueert in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum (WODC) de Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit (Wet Finec). Deze trad op 1 januari 2015 in werking.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij WODC onderzoeksrapport over evaluatie Wet Finec

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Evaluatie Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit' van het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum (WODC). Zij stuurt ook een samenvatting. Zij geeft een toelichting bij het rapport.

 • Bijlagen bij antwoorden op begrotingsvragen over de begroting Justitie en Veiligheid 2024

  De bijlagen bevatten tabellen bij de antwoorden op vragen over de vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) voor het jaar 2024. De vaste Tweede Kamercommissie voor JenV had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op