Zoekresultaten  1-10 van de 76.574 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Onbekend themaverwijder
 • Nieuw vandaag

  TK Woo besluit Krachtenveldanalyses

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Woo-besluit inzake krachtenveldanalyse - Bijlage 2 Inventarislijst

  De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 8 december een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft kopieën van alle documenten of correspondentie bij of onder mijn ministerie die betrekking hebben op de krachtenveldanalyse en/of netwerkanalyse van het bureau Nuance door Training en Advies (NTA) , de gehanteerde methode van onderzoek en de rechtmatigheid en proportionaliteit daarvan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Woo-besluit inzake krachtenveldanalyse - Bijlage 1 Relevante artikelen Woo

  De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 8 december een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft kopieën van alle documenten of correspondentie bij of onder mijn ministerie die betrekking hebben op de krachtenveldanalyse en/of netwerkanalyse van het bureau Nuance door Training en Advies (NTA) , de gehanteerde methode van onderzoek en de rechtmatigheid en proportionaliteit daarvan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • EK beslisnota bij memorie van antwoord wetsvoorstel verhoging strafmaximum doodslag

  Bekijk document gepubliceerd op

 • EK Wetsvoorstel verhoging wettelijke strafmaximum doodslag 35 871

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief reactie kabinet op advies CAVV over berechting misdrijf agressie

  Minister Hoekstra meldt de Tweede Kamer dat hij een kabinetsreactie niet binnen de gebruikelijke termijn van 3 maanden kan geven. Dit gaat over een reactie op een rapport van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV), getiteld: 'Uitdagingen bij de berechting van het misdrijf agressie: rechtsmacht en immuniteiten'. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • EK bijlage 12 Memorie van Antwoord Wetsvoorstel verhoging wettelijke strafmaximum doodslag 35 871

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Woo-besluit inzake krachtenveldanalyse - Woo-besluit inzake krachtenveldanalyse

  De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 8 december een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft kopieën van alle documenten of correspondentie bij of onder mijn ministerie die betrekking hebben op de krachtenveldanalyse en/of netwerkanalyse van het bureau Nuance door Training en Advies (NTA) , de gehanteerde methode van onderzoek en de rechtmatigheid en proportionaliteit daarvan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief appreciatie amendement nr. 87 begrotingsbehandeling EZK 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Woo-besluit inzake krachtenveldanalyse - Bijlage 3 Documenten bij Woo-besluit

  De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 8 december een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft kopieën van alle documenten of correspondentie bij of onder mijn ministerie die betrekking hebben op de krachtenveldanalyse en/of netwerkanalyse van het bureau Nuance door Training en Advies (NTA) , de gehanteerde methode van onderzoek en de rechtmatigheid en proportionaliteit daarvan.

  Bekijk document gepubliceerd op