Zoekresultaten  1-10 van de 8.593 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Onbekend themaverwijder
 • Bijlage bij de Nota naar aanleiding van het verslag Uitvoeringswet Bewijsverkrijgingsverordening

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag over wetsvoorstel over gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken

  Nota naar aanleiding van het verslag, over het Wetsvoorstel tot wijziging van de Uitvoering van de Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 over de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de kennisgeving van stukken).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Uitvoeringswet Bewijsverkrijgingsverordening

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Nota bij aanbieding QuickScan kwaliteit Onderwijshuisvesting

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Niet-uitputtende puntsgewijze uitwerking van de soorten loyaliteitsregelingen en de bijbehorende keuzemogelijkheden

  Uitwerking van de soorten loyaliteitsregelingen met de bijbehorende keuzemogelijkheden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2. Onderzoeksrapport Sluiskil

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Veilig Melden - ministerie van Buitenlandse Zaken

  Het bevorderen van integriteit en sociale veiligheid staat hoog op de agenda van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is onmisbaar voor het goed functioneren van ons ministerie. Elke collega, waar ook ter wereld, verdient een veilige werkomgeving. Als werkgever willen en moeten wij daarin voorzien. Het is de ambitie van BZ om het beleid op het gebied van integriteit en sociale veiligheid te blijven ontwikkelen en verbeteren. Om beter inzicht te krijgen in welke stappen we nog moeten zetten in de preventie van en het omgaan met integriteitsschendingen en grensoverschrijdend gedrag, is de meldingsbereidheid op deze terreinen bij ons ministerie vorig jaar onderzocht door het onderzoeksbureau Governance & Integrity.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek duurzame effecten van de werkclub-aanpak

  Centrale hoofdvraag in het onderzoek: In hoeverre draagt de Werkclub-interventie bij aan het doel van de Werkclub, namelijk om vluchtelingen met een verblijfsvergunning uit de uitkering te begeleiden én te houden van startbaan naar een (hart)baan die bij ze past en waarmee ze bouwen aan een betere toekomst in Nederland?

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapporten van of voor het ministerie van VWS 2022

  Het ministerie van VWS geeft regelmatig opdracht aan instellingen en bureaus om onderzoek te doen op het gebied van volksgezondheid, welzijn en sport. Dit document geeft een overzicht van de rapporten uit 2022. De rapporten zijn ingedeeld op thema.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  QuickScan kwaliteit onderwijshuisvesting: wat is de kwaliteit van onze schoolgebouwen?

  Dit onderzoek naar aanleiding van het interdepartementaal beleidsonderzoek onderwijshuisvesting heeft als doel meer inzicht te krijgen in de staat van schoolgebouwen. Het rapport geeft een landelijk beeld van de kwaliteit van schoolgebouwen op het gebied van duurzaamheid, veiligheid, toegankelijkheid en onderwijsadaptiviteit op basis van een representatieve steekproef onder schoolgebouwen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft opdracht gegeven voor dit onderzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op