Zoekresultaten  1-10 van de 218 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Jaarverslagverwijder
Thema: Onbekend themaverwijder
 • Jaarverslag tuchtklachtfunctionarissen 2021

  Verslag van de werkzaamheden van de tuchtklachtfunctionarissen in 2021. In het jaarverslag staan ook cijfers over de klachten die de tuchtklachtfunctionarissen hebben ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2021 Kiesgroepprogramma Ministerie van Financiën

  Dit jaarverslag blikt terug op de activiteiten van het Kiesgroepprogramma van het ministerie van Financiën in 2021. Het Kiesgroepprogramma is een programma voor technische samenwerking met de zogeheten kiesgroeplanden. Dat zijn de landen die Nederland vertegenwoordigt in het bestuur van het IMF, de Wereldbank en de European Bank for Reconstruction and Development. Bijvoorbeeld Armenië, Bulgarije, Georgië, Mongolië, Noord-Macedonië, Oekraïne en Roemenië.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Douane Nederland in 2021

  Jaaroverzicht over 2021 van de Douane.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag integriteit 2020-2021 voor EZK en LNV

  In 2018 heeft de Interdepartementale commissie bedrijfsvoering Rijk (ICBR) besloten met ingang van 2020 meer openheid te geven over integriteitsincidenten. Met die openheid creëert de overheid betrokkenheid van haar belangrijkste stakeholder: de maatschappij. Die betrokkenheid maakt ons scherper en stimuleert ons waar dat kan nog meer werk te maken van een betrouwbare, zorgvuldige en veilige rijksdienst. In deze jaarrapportage voor de ministeries EZK en LNV wordt verslag gedaan van de verschillende georganiseerde aspecten van integriteit in 2020-2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sociaal Jaarverslag: HR in Beeld 2021

  ‘HR in Beeld’ is een light vorm van het sociaal jaarverslag dat BZ sinds een aantal jaar maakt. ‘HR in Beeld 2021’ geeft inzicht in de omvang en samenstelling van het personeelbestand van BZ en de belangrijkste ontwikkelingen daarin. Het schetst de uitgangspunten van het HR-beleid dat zich richt op kwaliteit, motivatie, ontwikkeling, inclusie en welzijn van de collega’s.

 • ACM Jaarverslag 2021

  Jaarverslag van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) over 2021, hierin verantwoordt de ACM zich over de uitvoering van haar wettelijke taken in 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage Inspecteur-generaal der Krijgsmacht 2021

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Resultaten 2021 NFIA

  Overzicht van buitenlandse investeringen in Nederland in 2021. De rapportage is opgesteld door het samenwerkingsverband Invest in Holland en het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA). Dit jaarverslag is geschreven in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag tuchtklachtfunctionarissen 2020

  Verslag van de werkzaamheden van de tuchtklachtfunctionarissen in 2020. In het jaarverslag staan ook cijfers over de klachten die de tuchtklachtfunctionarissen hebben ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sociaal Jaarverslag: HR in Beeld 2020

  Het ministerie van Buitenlandse Zaken maakt sinds een aantal jaren een digitale light vorm van het sociaal jaarverslag ‘HR in Beeld’. Wat kunt u verwachten? ‘HR in Beeld 2020’ geeft inzicht in de omvang en samenstelling van het personeelbestand van BZ en de belangrijkste ontwikkelingen daarin. Het schetst de uitgangspunten van het HR beleid dat zich richt op kwaliteit, motivatie, ontwikkeling en welzijn van de medewerkers. Mede met het oog op wereldwijde inzetbaarheid.